top of page

Annelys Devet (NL, 1974)

Annelys Devet is een Nederlands designer, onderzoeker, kunstenaar en lesgever. Ze is in België gebaseerd. Haar werk onderzoekt de rol van design in relatie tot het publieke en politieke discours. Ze heeft bijzondere interesse in de maatschappij als structuur - vanuit de functie van design. Ze was tot en met 2019 hoofd van het MA-programma van de Design opleiding van het Sandberg Instituut te Amsterdam en is lid van de denktank ‘Visual strategies’. Sinds 2019 initieerde ze binnen het Sandberg een nieuwe tijdelijke MA-opleiding ‘Disarming Design’ waarbij design praktijken in

oppressie worden bestudeerd - hier heeft ze specifiek aandacht voor de situatie in Palestina.

Devet is doctoraatskandidaat aan ARIA, een praktijk gebaseerde doctoraatsstudie aan LUCA School of Arts / Universiteit v. Antwerpen. In 2012 was Devet mede-oprichter van het gedachte-provocerende design platform ‘Disarming Design from Palestine’; hier werden nuttige producten van Palestine onder de loep genomen en aangepast / verder vormgegeven. Dit vanuit de idee dat er een narratief ontwikkeld zou kunnen worden waardoor het leven onder dreiging en occupatie verbeterd zou kunnen worden. De focus is steeds lokaal en DIY gedreven. Devet startte daarnaast ook het uitgeverscollectief ‘Subjective Editions’ op. Hier worden landen in kaart gebracht van binnenuit - vertrekkend vanuit een praktisch en menselijke perspectief - en niet vanuit een droog op feiten en data gestoeld principe. Andere realisaties van dit collectief waren o.a. ‘Subjective Atlas of Colombia’ (2015), ‘Subjective Atlas of Brussels’ (2018), ‘Subjective Atlas of Pakistan’ (2018) and ‘Subjective atlas of Luxembourg’ (2019).

www.bureaudevet.be

www.disarmingdesign.com

www.subjectiveatlas.info

English (pdf)

Over het werk

‘Periodic Table of Elementaries 2020’ (2020)

Art-Object-12.jpg

Standaard A2 print (zwarte inkt op gerecycleerd papier) - meeneembaar 400 ex.

Devet werd in 2018 door de Jonge Academie voor Wetenschap en Kunst (Vlaamse Academie) te Brussel uitgenodigd om mee te werken aan een publicatie. De publicatie was speciaal: in die zin dat de Academie een vertaalslag

probeerde te maken van een volledig jaar - maar dit aan de hand van kunstenaars en wetenschappers. 52 artiesten representeerden de 52 weken van een zonnejaar en 12 onderzoekers vertegenwoordigden de 12 maanden. Het boek

verscheen middenin de corona-lockdown (juni 2020) en draagt als titel ‘OVERLAP - The no man’s land between arts and sciences’.

Annelys Devet probeerde met haar ‘Periodic Table of Elementaries 2020’ wetenschap en kunst opnieuw te verenigen. Ooit vertrokken beide onderzoeksvelden vanuit een gezamenlijke basis - beiden keken naar de werkelijkheid en probeerden die enerzijds te begrijpen en anderzijds te verklaren. Geleidelijk aan kwam het besef dat men, voor dit proces, specifieke data nodig had.

 

Meetinstrumenten, definities en classificatiesystemen werden in het leven

geroepen. Kunst en wetenschap specialiseerden zich. Ze dreven langzaamaan uiteen. In de negentiende eeuw werd de basis gelegd voor een periodiek systeem waarbij alle elementen gecatalogiseerd konden worden. In principe is het een geniaal instrument. -Anderzijds is het ook iets vreemd. Waarom worden de elementen periodiek geordend en veel andere zaken niet?

Devet probeerde een periodieke tabel te maken gebaseerd op sociale en artistieke principes. Voor de OVERLAP publicatie maakte ze een eerste versie. Voor de 404 - Page Not Found tentoonstelling, 1 jaar later, creëert ze een geüpdate versie. De wereld is nu anders dan 1 jaar geleden. Termen zoals ‘bubbel’, ‘sociale afstand’, ‘knuffel’,… hebben nu andere connotaties dan exact een jaar geleden. Haar Table of Elementaries is, net zoals de wereld zélf, in constante evolutie. Mogelijks zou er ieder jaar een geüpdate versie kunnen verschijnen.

bottom of page