top of page

Wolhandkrabval

Prototype, Privé collectie

Science-Object-08.jpg

De Chinese wonhandkrab is een zoetwaterkrab die via balastwater van internationale scheepsvaart als exoot in Europese rivieren terecht is gekomen. Het zijn hoofdzakelijk bodembewoners. Ze kennen hier geen natuurlijke vijanden waardoor hun aantallen ondertussen een aanzienlijke impact op lokale flora en fauna hebben. Daarom werden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Universiteit Antwerpen (UA) deze soort specifieke vallen ontworpen die enkel deze krabbensoort vangt en zo andere flora niet verstoort. De afgelopen 2 jaar werden in Grobbendonk zo meer dan een miljoen krabben gevangen.

Deze val is een prototype op schaal. Het is een niet functioneel object. Het wordt verbonden met het werk van Karel Verhoeven. Karel bekijkt welke vissen er in onze geurbaniseerde waterwegen leven. Zijn deze vissen anders dan 45 of 90 jaar geleden? Welke soorten horen hier thuis en welke niet? Vanuit dit onderzoek besloot de kunstenaar om de gevonden vissen accuraat na te gaan boetseren. Hiervoor gebruikt Verhoeven witte natuurklei. De sculpturen worden niet afgebakken. Ze blijven uit pure klei bestaan. Na afloop van de tentoonstelling worden ze in de Leie, net om de hoek van de expo 404 – Page Not Found, te water gelaten. Binnen de 10u lossen de sculpturen op en transformeren zo in natuurslib – dé perfecte omgeving voor de wolhandkrab. 

bottom of page