top of page

Karel Verhoeven (BE, 1982)

Karel Verhoeven is beeldend kunstenaar en onderzoeker, wonend en werkend in Gent (BE). In zijn oeuvre, Verhoeven focust voornamelijk op formele en autonome kwaliteiten van vormgegeven gebieden in relatie tot sociale interactie. Verhoeven doceert aan de Sint-Lucas Kunsthumaniora te Gent, en is verbonden aan LUCA Gent / Brussel, de KULeuven en iArts Maastricht.

 

Via geïntegreerde projecten deconstrueert de kunstenaar de ons omringende wereld. Kernelementen zijn spel en materiaalonderzoek. Verhoeven vertrekt vaak vanuit de omgevingen en de ruimtes zelf. Via wetenschappelijke principes probeert hij achterliggende mechanismes aan de oppervlakte te brengen. Hierdoor werkt hij vaak in de openbare ruimte. Zijn ingrepen zijn tijdelijk. Af en toe probeert Verhoeven permanente ingrepen te realiseren - zich ervan bewust zijnde dat permanentie een illusie is. Zijn werk leent zich perfect voor een spontane dialoog via interacties, gesprekken, performances of het dagelijkse leven zelf.

 

Verhoeven noemt zichzelf een hedendaagse archeoloog die geen systemen uit het verleden onderzoekt maar aan de slag gaat met wat nu onzichtbaar is in een urbane omgeving. Zijn onderzoek verloopt via artefacten, geluiden en videomaterialen. Zoals een etnograaf, Verhoeven observeert de relatie tussen menselijke interactie en de door de mens vormgegeven omgeving.

www.karelverhoeven.be

English (pdf)

Over het werk

‘Caught Fish City Fish’ (2018)

Art-Object-19.jpg

Variabele afmetingen

Witte natuurklei, plexiglas, gezeefdrukte poster (editie), live performance

Verhoeven’s vissenproject is steevast locatie specifiek. Verhoeven is al lange tijd gefascineerd door vissers – een ambacht onder druk. Hedendaagse technologie veranderde het beroep van visser drastisch. Vanuit zijn nieuwsgierigheid met het onderwerp besloot Verhoeven om urbane waters te onderzoeken - zijn ze bevaarbaar, bevisbaar? Zo ja, welke vissen huizen er in het water? Zijn het natuurlijke vissen of exoten?

 

Verhoeven maakt een onderscheid tussen het type water: een kanaal is niet hetzelfde als een stilstaand vijvertje, een rivier of een binnenmeer. Afhankelijk van de functie en de geschiedenis leven er andere dieren in en rond het water.

 

Naast kunstenaar is Verhoeven ook trotse vader van twee zonen. Vanuit de idee dat moderne mensen de voeling met de natuur verliezen, vond Verhoeven het belangrijk dat zijn zonen beseffen dat vissen in het water leven - en dat een zeker respect voor de natuur belangrijk is. Vanuit een soort ‘survival’ modus ging de kunstenaar met zijn kinderen vissen. Het wateroppervlak is een portaal naar een onzichtbare wereld - een plek waar de fantasie het kan overnemen. Na een volledige dag zweten en zwoegen ving één van Verhoeven’s zonen een multi kilo wegende baars. Het vraagstuk dat op de vangst volgde was: maken ze de vis dood (en eten ze die op) of gooien ze het beest, zoals ware sportvissers, terug in het water? ‘Eten’ roept onmiddellijk nieuwe vragen op. Vissen - aan het einde van de waterlijn - leven vaak temidden van het menselijk afval. Zichtbaar afval zoals plastics zijn een schadelijke evidentie. Maar onzichtbare verstoorders zoals medicatie en chemicaliën zijn even vervuilend. Het vangen van een vis is een directe analyse van de condition humaine en de wijze waarop we als soort met de natuur omgaan.

 

Verhoeven documenteerde zijn ‘Caught Fish City Fish’ en toonde het concept binnen de muren van ‘Experimental Intermedia Ghent’, gecureerd door Lieve D’hondt. Voor 404 - Page Not Found gaat Verhoeven op zoek naar de autochtone vissen in de Leie - hij gaat een dialoog aan met de lokale urbane context en boetseert inheemse vissoorten uit witte rivierklei. De klei wordt niet gebakken. Op het einde van de tentoonstelling gaat de kunstenaar de gedroogde vissen - tijdens een performance - te water laten. De klei vermengt opnieuw met water en de vissen lossen van nature perfect op. Het resultaat van dit onderzoek is offset gedrukt en uitgegeven als poster (tekst door Emi Kodama).

bottom of page