top of page

Jessie Yingying Gong (CHN, 1990)

Geboren en opgevoed in China, vertrok Jessie Yingying Gong na haar hogere studies naar Europa. Door haar jeugd in China kijkt Yingying Gong op een andere manier naar onze -Westerse- wereld. Door de spanning tussen deze twee culturen en identiteiten is Jessie gefascineerd door onderwerpen zoals cultuur, collectief bewustzijn, identiteit, symbolen en taal. Jessie staat open voor narrativiteit en is op zoek naar universele verhalen. Ze is gefascineerd door wetenschap.

 

Momenteel ontwikkelt ze een reeks werken rond de materialisatie - vorm en ontwikkeling van taal als generiek instrument. Ze onderzoekt taal - zowel de aspecten van taal als de verschillen tussen talen onderling. Ze houdt zich ook bezig met historische taal analyse; van waar komt een taal en wat is diens ontwikkelingspad. Op deze manier focust Jessie zich op schrift - met een specifieke aandacht voor de archeologie van de symbolische kracht van schrift.

 

Jessie studeerde aan het London College of Communication in 2011, en erna aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam van 2012 tot 2015. In de eerste helft van 2018 voltooide Gong het residentie programma aan de Swatch Art Peace Hotel te Zwitserland. In hetzelfde jaar ontving ze een Jong Talent Beurs van het Nederlandse Mondriaan Fonds. Jessie werkt momenteel in Nederland - maar blijft pendelen tussen haar plek in Amsterdam, een atelier in Griekenland en Shanghai, China.

www.jessieyingyinggong.com

English (pdf)

Over het werk

‘New Semiotics C - Arts & Crafts’ (2018)

Art-Object-18.jpg

38,0 x 29,0 x 2,0 cm

Hand gemaakte witte neon, metaalwerk and een transformator

New Semiotics C - Arts & Crafts is slechts één van de neon sculpturen uit een reeks van 14. De neon’s zijn hedendaagse visualisaties van oude Chinese taal-symbolen gekerfd in schildpadbotjes. Deze zogezegde ‘orakelbeentjes’ zijn m.a.w. de voorlopers van het huidige Mandarijn. 

 

Jessie onderzoekt met deze ‘semiotics’ vroege tekeningen die geleid hebben tot geschreven communicatiestructuren - vormelijke afspraken waaraan waarde en betekenis gehecht werd. Vanuit dit onderzoek kwam ze op een tweespalt; was dit systeem uniek voor de Chinese taal of verliep de ontwikkeling van geschreven taal overal ter wereld min of meer gelijklopend? Tijdens haar onderzoek ontdekte Jessie dat voorlopers van Proto-Europese talen zoals het Myceens Linear A en B, op dezelfde manier werken als het oude Chinese orakelschrift. Beide Myceense geschriften (waarvan nog maar 1 vertaald is) zijn voorlopers van het Grieks. De talen zijn half pictografisch en half lettergreep gebasseerd. Door symbolische tekeningen te koppelen aan lettergrepen kunnen woorden gemaakt worden - eenvoudigweg door lettergrepen te combineren. Op zich heeft iedere lettergreep ook een (eenvoudige) betekenis. Zo wordt er aan betekenis en complexiteit gewonnen.

 

Het boeiende in deze oude talen is het feit dat - met een beetje verbeeldingskracht - de betekenis van het symbool duidelijk wordt door naar de fysieke vorm (tekening) te kijken. Deze neon wil in het oud Chinees letterlijk ‘kunst en ambacht’ zeggen - in een bredere vertaling staart er ‘maken en onderzoeken’. Dit schriftsymbool is de fysieke vereniging van het Duitse erklaren und verstehen - verklaren en begrijpen. En wanneer we goed kijken naar het symbool lijken we daadwerkelijk een geknielde menselijke figuur te zien die een soort meetinstrument vast lijkt te hebben. Er zit een zekere eenvoud en helderheid in de vormtaal. Door terug te kijken - van het taalkundige punt waar we nu staan - naar de oorsprong van deze talen, bedrijven we een vorm van taal-gebasseerde archeologie. Hier worden geen fysieke objecten onderzocht - maar wordt er binnen de structuur van de taal zelf gekeken naar veranderingen, fouten en systemen.

bottom of page