top of page

Mathias Casaer (BE, 1980)

Mathias Casaer is een multimediaal kunstenaar - hij maakt video’s, interactieve installaties en programmeerbare realiteiten. Casaer is een ‘Do-It-Yourself’ kunstenaar die zich fysiek onderdompelt in de materie. Hij wil de technologie zelf onderzoeken en aanleren. Hij wil de filosofie zelf begrijpen en doordenken.

 

Hij studeerde Wiskunde aan het OLVO te Oudenaarde, haalde zijn BA in IT aan het REGA te Leuven en tevens zijn BA Programmering aan de KU Leuven (in hetzelfde jaar: 2002). In 2009 haalde hij zijn MA Beeldende Kunsten aan de LUCA School of Arts, Gent (BE). Casaer heeft een voorliefde voor systemen, patronen en (al dan niet digitale) ruimtes. Zijn werk is opgebouwd rond die onderlinge spanning.

 

Gelinkt aan zijn kunstpraktijk schrijft Casaer ook traktaten - hierin probeert hij dieper in te gaan op de systemen die aan de basis liggen van zijn artistieke creaties. Zo schreef hij in 2008 een eerste tekst ‘De hyperreële ruimte’, als onderdeel van zijn zakhandboek voor de Virtuele Reiziger. Centraal staat de idee van afstand afleggen - in de fysieke wereld doen we dit stapsgewijs, terwijl we in de digitale wereld afstand overbruggen zonder echt te bewegen. We bewegen virtueel – maar percipiëren dit vaak niet als ‘acties’ of als ‘movements’. Casaer wil de lezer laten stilstaan bij waar hij is en waar hij vandaan komt - welk spoor laat hij eventueel achter?

 

Casaer is daarnaast ook schilder - hij onderzoekt de relatie tussen schilderen en programmeren - het opbouwen van lagen en netwerken. Hij werkt en woont in Gent.

 

www.mcasaer.reproduced.be

www.worldometers.info

English (pdf)

About the work

'D_GEN’ (2020)'

Art-Object-07.jpg
qr-code-mathiascasaer.png

Casaer creëerde D_GEN speciaal voor de tentoonstelling 404 - Page Not Found. Aan de basis van het geheel lag een oud idee - voortkomend uit de huidige hang naar dystopie in onze maatschappij. Dystopie - of het eind van de wereld zoals we die kennen - is sinds W.O.II een almaar populairder thema geworden. Video games, films, boeken, bij de vleet worden geschreven en gemaakt. Allemaal proberen ze iets nauwkeuriger en helderder te verwoorden welke mogelijke verschrikkingen er op ons af lijken te komen.

 

Is dit een ‘self fulfilling prophecy’? Is onze projectie in tijd en ruimte een soort motor die ons in die uitgekozen richting laat bewegen? Of is de dystopie visionair? Zijn we ons bewustgeworden van het feit dat de utopie onmogelijk is en dat de vernietigingskracht van de mens zelf zo groot is dat we niet anders kunnen dan met de ogen open over de afgrond stormen?

 

Casaer ontdekte tijdens zijn onderzoek de worldometer online. Deze website raast maar door - via genereerde data worden cijfersimulaties bijgehouden van het actueel aantal mensen dat per seconde sterft, geboren wordt, een wagen koopt, een sigaret rookt, etc. De data-stroom is eindeloos. Tegelijkertijd ondekte Casaer de bijzondere podcast ‘The End Of The World with Josh Clarck’ een spraakmakende luisterervaring waar 10 episodes lang de wetenschap op onderbouwde wijze probeert in te zoomen op realistische ‘doem-scènario’s’.

 

Casaer wil niet ontgoochelen of bang maken - maar een bewustzijn creëren bij de potentiële kijkers. Via een QR code kunnen mensen participeren.

bottom of page