top of page

Myrthe van der Mark (NL, 1989)

Kunstenaar, schrijver en performer Myrthe van der Mark onderzoekt de overlap van disciplines. Haar werk in een reflectie over zichzelf als schrijver, performer en elke andere mogelijke maker. Myrthe van der Mark maakt dynamische performance collages en zelf-gemonteerde documentaires gebaseerd op improvisatie en associatieve sprongen. In veel van haar werk plaatst ze zichzelf als dubbelzinnig hoofdpersonage. Het is aan de kijker om antwoord te vinden op vragen als wie zegt wat, hoe wordt iets gezegd? En hoe moet je de intenties, relaties en emoties ontcijferen?

 

Myrthe van der Mark (°1989, Zeist, NL) behaalde in 2012 de Bachelor in Fine Art aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en in 2015 volgde ze 1 jaar Drama - Regie aan het RITCS in Brussel. Momenteel studeert de Master in Theater aan de Toneelacademie van Maastricht. Sinds 2014 vormt ze samen met Céline Mathieu het peformance-duo CMMC. Ze maakten samen 20 voorstellingen, die verzamelingen en interpretaties zijn van gevonden visueel, tekstueel en choreografisch materiaal.

www.myrthevandermark.com

English (pdf)

Over het werk

‘OF COMING FORTH BY DAY - THE TRANSFORMATIONS’ (2019)

Art-Object-04.jpg

28 x 15 x 15 cm

Video van 100 tekeningen gemaakt met zwarte fineliner, 100 g/m2, 35 x 50 cm

Myrthe van der Mark's OF COMING FORTH BY DAY - THE TRANSFORMATIONS is een uitgebreide verzameling van 100 tekeningen gemaakt met zwarte fineliner op oud papier. Het papier, verkleurd door de zon, onderging een transformatie - waarbij het zijn blanco canvas opgaf en volwassenheid, korreligheid en complexiteit won. Myrthe van der Mark begon blinde contour-tekeningen te maken op basis van vignetten uit ‘The Book of the Dead’, een oud Egyptisch grafboek, dat de overledene afbeeldt en begeleidt door de Duat (of onderwereld) richting het hiernamaals.

 

Het grafboek werd gebruikt tussen 1550 en 50 voor Christus en is geschreven op papyrus dat een zelfde vergeelde kleur heeft als het papier dat Myrthe van der Mark gebruikt. Al is het moeilijk om over een ‘boek’ te spreken, het is eerder een verzameling losse teksten met magische spreuken waardevolle informatie over de priesters en het balsem-ritueel. Er waren verschillende versies van het boek in gebruik. In zekere zin was dit boek eigenlijk een van de eerste handleidingen, die DIY informatie bevatte, maar ook probeerde de wetenschap en technieken achter specifieke praktische zaken te begrijpen. Het boek heeft een dubbele functie: het is enerzijds een spirituele rite de passage en anderzijds een uitgebreide wetenschappelijke blauwdruk.

 

Myrthe van der Mark gebruikte fragmenten uit het boek om te begrijpen hoe de geredde ziel door de Egyptenaren wordt opgewekt en getransformeerd als een eeuwige geest, net als die van God. Door zelf het boek blind te tekenen, probeert ze de rituelen na te bootsen - zichzelf overgevend aan de oude praktijken die worden gebruikt voor de transformatie die elke ziel moet ondergaan. Het blind tekenen is een reis op zich, het is evengoed een rite de passage. Overgeleverd aan haar onderbewuste en haar eigen psyche is tekenen het enige wat de kunstenaar kan doen.

bottom of page