top of page

Etruskische ex-voto’s van een oog, oor, phallus en vrouwenborst (ca. 300-100 v.Chr.)

AMUG, GUM, collectie archeologie

Science-Object-18.jpg

‘Ex voto’ betekent ‘vanuit een gelofte’. Anatomische ex-voto’s zijn menselijke lichaamsdelen vervaardigd in aardewerk, metaal, steen of hout, als wens of dank voor genezing. Mogelijk voerden priesters een behandelingsritueel uit in associatie met deze ex-voto’s. Ziekte is de verstoring van de universele, goddelijke orde. Die moest worden hersteld. Daarom ook stonden ex-voto’s opgesteld in het veilige tempeldomein der goden. Bij een te grote toevloed werden deze schenkingen in sacrale putten begraven. 

 

De ex-voto’s raken een uniek deel van ons collectieve verleden aan. Ze verbinden ons magisch denken met het geloof in de kracht van de natuur. Maar tegelijkertijd zijn ex-voto’s onderdeel geworden van de ‘nieuwe’ geloofdreligies waarbij een aanvaardbare vorm van afgoderij onderdeel werd van het mysterie. Denk aan de wassen armpjes, beentjes en hoofdjes in het Christendom die gesmolten worden of als kaarsen aangestoken met het oog op verlichting of herstel (van wondes en pijn). De ex-voto’s worden gelinkt aan de Chinese orakelbeentjes. Deze oude schildpadbeentjes werden in rituelen gebruikt en vertonen veelal gekraste tekeningen. Deze tekeningen zijn de voorlopers van het huidige Mandarijn – geschreven en gesproken in China. Jessie Yingying Gong bestudeert orakelbeentjes en haalt bepaalde tekeningen uit de context. Ze herwerkt waar nodig en transformeert ze in neon-sculpturen. Door hun kracht en vorm lijken ze, ook al zijn ze soms 4000 jaar oud, herkenbaar én leesbaar. 

bottom of page