top of page

Ontwikkeling in het ei

UGDM, GUM, Collectie Zoölogie

Science-Object-06.jpg

Een reeks wassen modellen die de ontwikkeling van het vogelembryo in het ei demonstreert. De vogelembryo is niet alleen een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van een volledige dierklasse – de chordadieren, maar schetst tevens een voornaam deel van de ontwikkeling van het leven op aarde. Hierbij zijn de vogelachtigen de finale uitlopers van de dinosauriërs – denk aan hoe het embryo van een kip dino-kenmerken vertoont (staart, klauwtjes, etc.). Op deze wijze zijn ook wij, als mens, verbonden met de oneindige evolutionaire kringloop. 

Wat was er eerst? De kip of het ei? Deze grappige discussie is de basis van diverse filosofische problemen. De discussie raakt aan ons diepe verlangen – een ware zoektocht naar zingeving, maar ook naar onze oorsprong. Wie zijn we en van waar komen we? Kasper De Vos maakte een reuzenei. Is het voor een reuzenkeuken? Of voor een mensenbaby? Het is is niet uitgepoept… Maar het lijkt industrieel geproduceerd en wordt op een luchtkussentje voorbereid voor transport. Het ei lijkt door de COVID crisis relevanter dan ooit; nu ook de weide wereld leerde dat eieren (en meer bepaald eiwit) dragers zijn voor viraal onderzoek en de basis vormen voor vaccins. 

bottom of page