top of page

Drakenskelet “Ruby”, Serpentodraco deevesi

UGDM, GUM, Collectie Zoölogie

Science-Object-33.jpg

Dit is een in-eigen-collectie, een uniek stuk dat zelden aan de buitenwereld getoond wordt. Dit samengesteld drakenskelet werkt in op onze diepste angsten voor droomwezens, het onbekende, de kinderlijke schrik van monsters… Dominick Verschelde maakte zijn levenswerk van een onderzoek waarin hij o.a. botten van slangen, een haan, een kalkoen en konijn heeft proberen te verwerken tot één monsterlijk wezen. Hier werd dezelfde techniek toegepast als in de 19eeeuw, toen lokale paleontologen probeerden de raadselachtige botten van dinosauriers in elkaar te puzzelen. 

Dit magistrale sculptuur is bijna een letterlijke vertaling van de intentie van kunstenaar Pablo Castilla Heridia. Pablo is gefascineerd door de idee van utopie. En deelt als dusdanig de maatschappij op in utopische delen en niet utopische delen. De dagdagelijkse wereld is niet utopisch. Maar het vakantieoord is dit wel. Het vakantieoord is afgeschermd van problemen. Het is een wereld van geluk en overvloed. Castilla puzzelt steevast met het element ‘tijd’. Tijd is een sterk concept. De ongrijpbaarheid van de utopie wordt afgebeeld door foto’s van Spaanse amusementsparken en steden in verval. Castilla photoshopped vervolgens uitgestorven wezens – van zoogdieren tot dino’s in zijn lege en verlaten werelden. Alsof twee tijdslussen elkaar kort aanraken. 

bottom of page