top of page

Wandplaat “Chart of Nuclides” (1970)

GWET, GUM, collectie geschiedenis van de wetenschappen

Science-Object-03.jpg

Een atoom is het kleinste deeltje dat nog alle eigenschappen van een stof vertoond, maar is op zich samengesteld uit kleinere deeltjes zoals protonen, neutronen en elektronen. Atomen vormen met andere woorden de kleinste bouwsteen van elk chemisch element. Alle atomen van een gegeven element hebben hetzelfde aantal protonen, maar het aantal neutronen in de atoomkern kan variëren. Atomen van een bepaald element met een verschillend aantal neutronen noemt men isotopen van elkaar. Een atoom met een bepaald aantal protonen en neutronen wordt een nuclide genoemd. Er bestaan ca. 275 stabiele nucliden, evenals ca. 2200 radioactieve nucliden die vervallen naar stabielere nucliden. Deze wandkaart uit 1970 toont alle toen gekende nucliden.

Annelys de Vet is een kunstenares en vormgeefster. Voor de tentoonstelling 404 – Page Not Found creërde de Vet een nieuwe versie van haar Periodic Table of Elementaries. Ze probeert, net zoals een wetenschappelijke tabel de elementen en bouwstenen wil samenvatten, alle fundamentele onderdelen van een maatschappij vatten. Ze kiest voor dezelfde vormgeving als die van een periodieke kaart en flirt als dusdanig met de emotionele lading van op zich neutrale termen. 

bottom of page